Zápasy 2x20min.

Turnaj v sálovej hádzanej „Zápasy 2x20 min.“