Results

Setka Cup 04/17 03:55 - Eduard Rubtsov v Dmytro Rehotun L 3-2
Setka Cup 04/17 02:55 - Spartak Abalmaz v Dmytro Rehotun L 3-2
Setka Cup 04/17 01:25 - Maksym Tytskyi v Dmytro Rehotun L 3-1
Setka Cup 04/16 23:25 - O Hryho Kovalchuk v Dmytro Rehotun L 3-0
Setka Cup 04/16 21:25 - Dmytro Chernyshov v Dmytro Rehotun W 1-3
Setka Cup 04/13 20:25 - Eduard Rubtsov v Dmytro Rehotun L 3-2
Setka Cup 04/13 18:55 - Dmytro Rehotun v Yurii Kurishchenko W 3-2
Setka Cup 04/13 16:55 - Igor Shyndel v Dmytro Rehotun W 0-3
Setka Cup 04/13 14:55 - Dmytro Chernyshov v Dmytro Rehotun L 3-0
Setka Cup 04/13 13:55 - Maksym Tytskyi v Dmytro Rehotun L 3-1
Setka Cup 04/12 19:25 - Maksym Tytskyi v Dmytro Rehotun W 0-3
Setka Cup 04/12 18:25 - Dmytro Rehotun v Yurii Kurishchenko W 3-2